Kategoriler
Hastalıklar

Candida Albicans

Şiddetli genital bölge kaşıntısı en önemli semptomudur. Normalde ağız, boğaz, barsaklar, vajina ve cilt florasında bulunur.

Kandidoz; diyabetiklerde, antibiyotik, kortikosteroid ya da doğum kontrol hapı kullananlarda, uzun süreli damar içi kateter kullananlar ve gebelerde daha sık görülür. Hücresel immünite kusuru olanlarda ise yaygın olarak kronik mukokutanöz kandidoz oluşur. Fırsatçı patojendirler ve genellikle endojen enfeksiyonlara yol açarlar. Ekzojen enfeksiyon daha nadir olduğu için cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmemesi eğilimi vardır.

Kategoriler
Hastalıklar

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu

Sitomegalovirüs enfeksiyonu, CMV (Cytomegalovirus) adı verilen virüsün yol açtığı bir enfeksiyondur.

CMV insanlara damlacık enfeksiyonu yoluyla (ortak havanın solunmasıyla diğer insanlardan) bulaşabileceği gibi tükrük, idrar, dışkı, anne sütü ve vücut salgılarına temasla da bulaşabilmektedir. Diğer bulaşma yolları kan nakli ve cinsel ilişkidir. Klinik açıdan önemli olan gebelik esnasında anneden doğmamış bebeğine bulaşmadır.

Gebelikte geçirilen enfeksiyon plasenta yoluyla bebeğe geçebilir. Bebeğe geçen enfeksiyon ise intrauterin gelişme geriliği, mikrosefali (başın ufak olması), intrakranyal kalsifikasyon (beyin dokusunda kireçlenme alanları), koryoretinit (göz enfeksiyonu) ve körlük, zeka geriliği, motor gelişim geriliği (geç yürüme gibi), işitme kaybı, karaciğer ve dalakta büyüme, sarılık, kansızlık gibi belirti ve bulgulara neden olabilir.

Kategoriler
Hastalıklar

Granüloma İnguinale (Kasık Granulomu)

Granüloma inguinale, Calymmatobacterium granulomatis adlı bakterinin neden olduğu ve genital organlarda kronik iltihaba yol açan cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.
Granüloma inguinale ılıman iklimlerde ender, tropik bölgelerde sık görülür.
Belirtiler ve Tanı
Belirtiler enfeksiyondan 1-12 hafta kadar sonra başlar. İlk belirti yuvarlak, kabarık bir şişlik oluşturan ağrısız, kırmızı bir nodüldür. Enfeksiyon genital bölgededir ancak hem kadınlarda hem de erkeklerde anüs, kalçalar ve yüzde de enfeksiyon olabilir.
Sonunda kabarık şişlikler genital organları örtebilir. İyileşme yavaştır, nedbe dokusu oluşur. Bu şişlikler sıklıkla başka organizmalarla enfekte olur. Granüloma inguinale tedavi edilmezse enfeksiyon vücutta kemikler, eklemler ya da karaciğere yayılıp şiddetli kilo kaybı, ateş ve kansızlığa neden olabilir.

Kategoriler
Hastalıklar

Lepra

Lepra, “Mycobacterium leprae” isimli basil tarafından oluşturulan, kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Lepra basili 1873 yılında Gerhard Armauer Hansen tarafından bulunmuştur. Hastalık öncelikle çevresel sinirleri ve deriyi etkiler. Lepra karaciğer tutulumu ve reaksiyonel evrede görülen böbrek tutulumu (glomerulonefrit) dışında hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Hastaların büyük kısmı toplumdaki diğer ölüm nedenleriyle kaybedilirler.