Kategoriler
Genel Sağlık

Tansiyon ölçümü

Tansiyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

Tansiyon ölçümü, sfigmomanometre (tansiyon aleti) ile yapılır. Üç tip manometre kullanılmaktadır: cıvalı, aneroid ve elektronik. Ölçümler tercihen cıvalı sfigmomanometre ile yapılmalıdır.

Doğru ölçüm için, kola geçirilen manşonun kol çevresine uygun büyüklükte olması gerekir. Normal erişkinlerde kullanılan tansiyon aletlerinde manşonun kesesi 12 cm eninde ve 35 cm boyunda olmalıdır.

Tansiyonu ölçülecek kişi rahat olmalı, en az 5 dakika dinlenmiş olmalıdır. Tansiyon aleti kişinin kalbi ile aynı hizada olmalıdır. Hasta oturur pozisyonda olmalıdır. Ölçüm sırasında konuşmamalı, bacak bacak üstüne atmamalıdır. Genel muayenede yatar pozisyonda ve ayakta da tansiyon ölçülebilir.

Manşon, hastanın sağ koluna, dirseğin 2-3 cm üzerine sıkı bir şekilde takılır. Steteskop, brakial arter’in üzerine (dirsek iç büklümüne) yerleştirilir. Steteskobun ucu manşonun altına sıkıştırılmamalıdır. Tansiyon aleti nabız kaybolduktan sonra 30-40 mmHg daha şişirilir. 200’e kadar şişirmek çoğunlukla yeterlidir. Gerekirse (ses hala duyuluyorsa) daha da fazla şişirilebilir. Tansiyon aletinin havası yavaş yavaş bırakılır. Sesler duyulmaya başlanır. Duyulan seslere “Karotkoff sesleri” denir. Sırasıyla 5 Karotkoff sesi vardır.

İlk duyulan ses güçsüz bir sestir (1. Karotkoff sesi) , esas olarak bundan sonra güçlü olarak duyulan ses önemlidir (2. Karotkoff sesi). Bu sesin duyulduğu ilk yer sistolik (büyük) tansiyona karşılık gelir. Giderek azalan tonlarda sesler duyulur. (3 ve 4. Karotkoff sesleri). Son olarak sesin duyulduğu yer diastolik (küçük) tansiyona karşılık gelir (5. Karotkoff sesi).

Tansiyon, mmHg (milimetre civa) olarak sistolik / diastolik kan basıncı şeklinde ifade edilir; 120/80 mmHg gibi. Normal değeri yaşa, cinsiyete, sağlık durumuna göre değişiklik gösterir.

Kategoriler
Hastalıklar

Barsak Parazitleri

Barsak Parazitleri:

Temizliğe dikkat edilmeyen, çiğ sebze ve meyvelerin yıkanmadan yendiği evlerde hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda görülebilen asalaklar, cinslerine göre çeşitli hastalıklara sebep olurlar.

Oksiyürler

İplik inceliğinde, sarımtırak beyaz renkte, boyları iki milimetre ile bir santimetre arasında değişen ve dışkı ile atılabilen bağırsak parazitleridir. Hastalık, oksiyür yumurtalarının ağız yoluyla alınması ile bulaşır. Yumurtalar dişi oksiyürler tarafından makat çevresine bırakılır. Makatta kaşıntı olmaya başlar. Çocuk kaşındığı zaman tırnak aralarına giren yumurtalar bir şey yerken ağız yoluyla tekrar bağırsaklara ulaşır. Kız çocuklarında üreme organına kaçan yumurtalar ve oksiyürler akıntılara sebep olurlar.

Kategoriler
Genel Sağlık Sağlık

Quercetin ve Glutatyon

Serbest radikaller, hücrelere ve bağışıklık sistemine zarar veren moleküllerdir. Serbest radikaller dış yörüngelerinde ortaklaşmamış elektron bulundurduğu için kararsız bir yapı gösterir, etrafındaki moleküllerden elektron alıp kararlı bir yapı oluşturmaya çalışır ve bu esnada hücrelere zarar verirler.

Antioksidanlar ise bu hasarı engelleyen moleküllerdir. Kendi elektronlarından birini vererek serbest radikali nötralize eder. Böylece serbest radikalin elektron çalarak zincirleme reaksiyonlarının önüne geçer. Antioksidanlar hücre ve doku hasarını engeller. Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar olarak vücudumuzda ikiye ayrılırlar:

Kategoriler
Hastalıklar

Yeni Koronavirus COVİD 19

Koronaviruslar insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virus ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Koronaviruslar zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan olguları görülmeye başlar. Ancak bu virusların insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olur. SARSCoV-2, Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virustur.

Kategoriler
Genel Sağlık

Tat Duyusu

Tat ve koku duyuları, yenilmesi zevkli ve besleyici yiyecekler ile hoşa gitmeyen hatta ölümcül olan besinler arasında ayrım yapmamıza olanak sağlar. Her iki duyu, sinir sistemimizin ilkel duygusal ve davranışsal işlevleri ile sıkı sıkıya bağlıdır.

Kategoriler
Hastalıklar

Verem Tüberküloz

Verem veya tüberküloz (kısaca TB), bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalık. Halk arasında ince hastalık olarak da bilinir.[1] Mycobacterium tuberculosis mikrobunun neden olduğu uzun seyirli ve granülomatöz karakterde bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.