Kategoriler
Genel Sağlık Sağlık

Asit-Baz Dengesine Genel Bakış

Asit-Baz Dengesine Genel Bakış

Kanın önemli bir özelliği, asitlik veya alkalinite derecesidir. Kan dahil herhangi bir çözeltinin asitliği veya alkalinitesi pH ölçeğinde belirtilir. pH ölçeği 0 (kuvvetli asidik) ile 14 (kuvvetli bazik veya alkalin) arasında değişir. Bu ölçeğin ortasında 7.0 olan bir pH nötrdür. Kan normalde hafif baziktir ve normal pH aralığı yaklaşık 7,35 ila 7,45 arasındadır. Genellikle vücut, kanın pH’ını 7,40’a yakın tutar.